Back to Top

Fast frakt på kr 99,- i hele Norge uansett ordrens størrelse. Gratis ved henting i butikk i Kristiansand.

Handlekurv

If you are already registered, please login here

Leveringsdetaljer
Samme som faktura
Legg til / Rediger leveringsdetaljer.
Navn Prod.nr. Pris Ant. Mva Rabatt Totalt
 
 
 

Valgt leveringsmåte

Ingen leveringsmåte er valgt

Du må velge en leveringsmåte.

Prisresultat
Totalt
kr0,00
kr0,00
Merknader og ønsker
Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Versjon 1.0.

Parter:

Selger: Janz Digg Kjell Are Janz,  org.nr: 922 282 129 MVA

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Heretter kalt kunden.

 

- Ingen av betingelsene medfører at du frasier deg dine lovfestede rettigheter i.h.t. forbrukerkjøpsloven og lov om angrerett.
 
- Avtalegrunnlaget er vår ordrebekreftelse sett i sammenheng med de opplysningene som fremgår om produktet i vår nettbutikk.
 
- Mindreårige kan ikke handle på kreditt. Større ordre der kjøper er mindreårig kan annulleres av Janz Digg Kjell Are Janz dersom det kan stilles tvil om den er innenfor den normale råderett over egne opptjente midler. Vi sender ikke varer i postoppkrav til mindreårige. For å gjennomføre handel må mindreårige velge forskuddsbetaling som betalingsform.
 
- Janz Digg Kjell Are Janz står fritt til å avvise bestillinger fra kjøper, også etter sendt ordrebekreftelse. Dette kan f.eks. skyldes trykkfeil i oppgitt pris, at kjøper ikke er kredittverdig (ved kredittsalg), forsinket betaling på tidligere ordre eller at kunden tidligere har forsøkt å svindle Janz Digg Kjell Are Janz.
 
- Ved reklamasjon bes det om at kunden kontakter Janz Digg Kjell Are Janz før eventuell retur av vare, fortrinnsvis på e-mail, og forklarer feilen. Ved å gjøre dette kan problemet løses så enkelt som mulig og man unngår tilbakesending av vare til kunden fordi kunden ikke har reklamasjonsrett.
 
- Ved retur av varer der kunden ikke har reklamasjonsrett eller angrerett og returen ikke er avtalt, vil varen bli returnert til kjøper sammen med krav på de omkostninger den urettmessige returen har påført Janz Digg Kjell Are Janz.
 
- Kunden har normalt angrerett på alle produkter i nettbutikken i.h.t. angrerettloven. Kunden vil få tilsendt opplysninger om sin angrerett på eget angrefristformular som vedlegges leveringen av bestilte varer. Angreretten kan kun benyttes dersom varen kan returneres i tilnærmet samme stand som det var i når det ble kjøpt. Dersom en vare har forsegling hvor det fremgår at kunden mister sin angrerett dersom forseglingen brytes så vil kunden miste sin angrerett dersom forseglingen er brutt.
 
- En bestilling er bindende for kjøper når denne har bekreftet ordren i nettbutikken. Dersom kunden har valgt forhåndsbetaling som oppgjørsform er kunden forpliktet av avtaleinngåelsen. Det er ikke tilstrekkelig å unnlate å betale inn forskudd. Dersom forhåndsbetaling ikke mottas innen 14 dager etter bestilling, regnes dette som en avbestilling og avbestillingsgebyr på kr 150,- beregnes.
 
- Avbestillinger kan foretas før levering. Det beregnes et fast avbestillingsgebyr på kr 150,- for avbestillinger som kommer tidsnok til å hindre sending av varene. Dersom Janz Digg Kjell Are Janz har tap/ omkostninger på grunn av avbestillingen som er vesentlig høyere enn avbestillingsgebyret kan dette kreves dekket.
 
- Kunden kan selv velge betalingsform i.h.t. de alternativer som til enhver tid fremgår i nettbutikken. Kredittsalg kan nektes dersom Janz Digg Kjell Are Janz ikke finner kjøper kredittverdig. Det er Shopzone selv som setter kriteriene for om kredittsalg skal godtas eller ikke. Ved betaling med kort kan Shopzone trekke kjøpesummen fra kortet straks en bestilling er mottatt.
 
- Janz Digg Kjell Are Janz vil bestrebe å levere varene samme dag eller påfølgende virkedag etter at bestillingen er mottatt. Kunden må allikevel påregne at levering kan ta opptil 5 virkedager. Dette gjelder ikke dersom det i produktbeskrivelsen går frem at varen ikke er på lager. Det vil å så fall gå frem av produktbeskrivelsen når varen ventes inn på lager. Dersom det blir vesentlige forsinkelser i forhold til denne dato vil Janz Digg Kjell Are Janz kontakte kjøper med forespørsel om kjøper ønsker å vente på produktet eller heve kjøpet. Med leveringsdato menes den dato varer leveres inn til postkontor e.l.
 
- Levering vil normalt skje via posten eller speditør. Leveringen har funnet sted når varen er innlevert til posten/ speditør. Janz Digg Kjell Are Janz står imidlertid fritt til å velge annen leveringsform dersom det finnes hensiktsmessig.
 
- Kjøper forplikter seg til å undersøke at produktet er i orden straks forsendelsen er mottatt. Dersom dette ikke gjøres kan kunden miste sine rettigheter til å reklamere.
 
- Pakker som sendes i postoppkrav og ikke hentes på postkontor innen postens egne frister vil bli returnert av posten til Janz Digg Kjell Are Janz. Janz Digg Kjell Are Janz vil i slike tilfeller kreve kunden for reelle portoutlegg tur/retur, postoppkravsgebyr samt avbestillingsgebyr på kr 150,-.
 
- Janz Digg Kjell Are Janz tar vare på dine personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre ordren, oppfylle lovmessig regnskapsplikt og korrekt returhåndtering. Shopzone kan ikke selge opplysningene til tredjepart. Janz Digg Kjell Are Janz lagrer ikke dine kort-opplysninger.
 
- Alle priser er inkludert offentlige avgifter bortsett fra porto og ekspedisjonsgebyr(frakt) og eventuelt postoppkravsgebyr. Porto og ekspedisjonsgebyr beregnes i.h.t de satser til enhver tid som fremgår av egen artikkel om frakt. Det kommer et ekstra portotillegg for pakker til Svalbard som kan kreves opp etter avtaleinngåelse.
 
- Kjøper kan ikke stille Janz Digg Kjell Are Janz ansvarlig for tap som skyldes force majour, såsom naturkatastrofer, brann, tyveri osv.   Janz Digg Kjell Are Janz er ikke ansvarlig for indirekte tap kunden påføres på grunn av manglende/forsinket levering eller feil på produkter.
 
- Janz Digg Kjell Are Janz tar forbehold om skrive/trykkfeil i nettbutikken.
 
- Det er ikke tillatt å kopiere hele eller deler av innholdet i nettbutikken.